AYANA
psicologia juvenil, infantil i família
Pensament, emoció i acció és la tríada responsable del nostre equilibri psicosocial. Quan es dóna alguna alteració en qualsevol dels elements constituents de la tríada, l'equilibri es veu compromès. En aquest moment, la psicoteràpia és el mitjà que ofereix recursos i estratègies adaptades a cada cas i situació per aconseguir restablir l'equilibri i benestar. Acompanyem en un viatge cap al creixement, oferint un espai on potenciar recursos propis a través del treball personal i relacional, afavorint així un equilibri i funcionament saludables.
Oferim serveis de teràpia a població infantil, juvenil i adulta, tant en modalitat de teràpia individual, grupal i teràpia familiar.
Mare de Déu de la Mercé, 32 - local
08391 TIANA

T. 669 227 324
psicologia@ayana.cat